Majątek


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 06 Kwiecień 2020 - 14:31:11 przez Administrator Systemu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny dysponuje następującym majątkiem

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntów;
  2. budynki
  3. aparatura naukowa;
  4. inne, niewymienione wyżej środki trwałe;
  5. środki pieniężne;
  6. materiały, półprodukty i produkty w toku oraz pozostałe aktywa obrotowe.