Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 06 Kwiecień 2020 - 14:29:39 przez Administrator Systemu

Dyrekcja

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego
dr inż. Michał Kwiecień
tel.: (48 12) 26 18 324
e-mail: michal.kwiecien@kit.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
mgr inż. Agnieszka Kryczek
tel.: (48 12) 26 18 324
e-mail: agnieszka.kryczek@kit.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Sprzedaży
dr inż. Wojciech Drożdż
tel.: (48 12) 26 18 324
tel.: (48 12) 63 17 100
e-mail:
wojciech.drozdz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Rada Naukowa (2017-2019)

Kontakt – Obsługa administracyjna Rady: anna.siemienska@kit.lukasiewicz.gov.pl

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Paweł Zięba,
czł. koresp. PAN
– Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego, Kraków
Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
mgr inż. Zbigniew Ronduda – Odlewnie Polskie S.A., Starachowice
Członkowie:
mgr inż. Grzegorz Bruzda Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
dr hab. inż. Edward Czekaj, prof. IOd – Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Odlewnictwa
dr Ewa Dębicka Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 dr inż. Piotr Dudek  – Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Odlewnictwa
mgr inż. Wiesława Galińska  – Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Poznań
mgr inż. Lidia Marzec  – Metalodlew S.A., Kraków
dr inż. Rafał Nowak  – Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Odlewnictwa
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak  – Politechnika Łódzka, Łódź
dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd  Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Odlewnictwa
dr hab. inż. Małgorzata Warmuzek, prof. IOd  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

Szczegółowa organizacja Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w tym nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, określa Regulamin Organizacyjny Krakowskiego Instytutu Technologicznego.