Przedmiot działalności


Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 Wrzesień 2019 - 10:52:47 przez Administrator Systemu

1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest:

 • realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Sieci;
 • komercjalizacja;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

2. Poza działalnością podstawową, o której mowa w ust. 1, Instytut Sieci może:

 • realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci;
 • produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;
 • prowadzić działalność:
  1. metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,
  2. w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,
  3. w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;
 • dokonywać oceny zgodności;
 • opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;
 • prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci.