Status prawny


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 Kwiecień 2020 - 09:34:58 przez Administrator Systemu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534);
  2. innych przepisów odnoszących się do instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  3. statutu  z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109686

NIP: 675-000-00-88
Regon: 000031331
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Kraków
Nr konta: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733