Struktura własnościowa


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 06 Kwiecień 2020 - 14:30:36 przez Administrator Systemu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, ze 100% udziałem własności Skarbu Państwa.